Đăng ký Đăng nhập
7/10 213963 bài đánh giá

Đổi Thẻ Cào Thành Tiền Mặt - Nhanh Chóng, Uy Tín, chiết khấu thấp

Đổi thẻ cào

 MB Bank đang lỗi, inb Facebook ADMIN để được hỗ trợ rút tay

►ĐƠN RÚT BÁO  'CHỜ' LÀ ĐƠN CHƯA XÁC NHẬN ( CHƯA TRỪ TIỀN )
► RÚT TIỀN ATM HẠN CHẾ CÓ DẤU VÀ KÍ TỰ ĐẶC BIỆT

►ĐIỀN ĐÚNG CẢ SERI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NẾU CÓ VẤN ĐỀ LỖI !

► GẠCH 10m thẻ/1 tuần lên VIP. Gạch 30m thẻ/1 tuần lên Siêu VIP !

 ► LIÊN HỆ PAGE SUPPORT : TCST - Support Yang 18+

BOX ZALO :  BẤM VÀO ĐÂY !

 ADMIN  :    Nguyễn Trường Giang(Yang)

► HỖ TRỢ ANH EM ĐẤU API SHOP GAME VÀ WEB GẠCH THẺ KHÁC.
► MỚI LÊN KHO THẺ VIETTEL, VINA 100K BẢO LƯU 5 NĂM GIÁ CHỈ 95.5K

Đang gửi

Bảng phí đổi thẻ cào

Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Siêu VIP(10m) 15.5 % 15.5 % 15.5 % 11.2 % 11.2 % 12.4 % 12.4 % 16.2 % 16.2 %
VIP/API (3m) 15.7 % 15.7 % 15.7 % 11.4 % 11.4 % 12.6 % 12.6 % 16.4 % 16.4 %
Thành viên 15.9 % 15.9 % 15.9 % 11.6 % 11.6 % 12.8 % 12.8 % 16.6 % 16.6 %
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Siêu VIP(10m) 19.9 % 19.9 % 19.9 % 19.9 % 19.9 % 19.9 % 19.9 % 19.9 % 22.2 %
VIP/API (3m) 20.1 % 20.1 % 20.1 % 20.1 % 20.1 % 20.1 % 20.1 % 20.1 % 22.4 %
Thành viên 20.1 % 20.1 % 20.1 % 20.1 % 20.1 % 20.1 % 20.1 % 20.1 % 22.4 %
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Siêu VIP(10m) 12.4 % 12.4 % 12.4 % 12.4 % 12.4 % 12.4 % 12.4 % 14.4 % 17.2 %
VIP/API (3m) 12.6 % 12.6 % 12.6 % 12.6 % 12.6 % 12.6 % 12.6 % 14.6 % 17.4 %
Thành viên 12.8 % 12.8 % 12.8 % 12.8 % 12.8 % 12.8 % 12.8 % 14.8 % 17.6 %
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Siêu VIP(10m) 15.9 % 15.9 % 15.9 % 15.9 % 15.9 % 15.9 % 15.9 % 15.9 % 17.2 %
VIP/API (3m) 16.1 % 16.1 % 16.1 % 16.1 % 16.1 % 16.1 % 16.1 % 16.1 % 17.4 %
Thành viên 16.3 % 16.3 % 16.3 % 16.3 % 16.3 % 16.3 % 16.3 % 16.3 % 17.6 %
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Siêu VIP(10m) 14.4 % 14.4 % 13.4 % 14.4 % 14.4 % 14.4 % 13.4 % 14.4 % 14.4 %
VIP/API (3m) 14.6 % 14.6 % 13.6 % 14.6 % 14.6 % 14.6 % 13.6 % 14.6 % 14.6 %
Thành viên 14.6 % 14.6 % 13.6 % 14.6 % 14.6 % 14.6 % 13.6 % 14.6 % 14.6 %
Nhóm thành viên Thẻ 20,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Siêu VIP(10m) 19.2 % 24.2 % 19.2 % 19.2 % 19.2 % 22.2 %
VIP/API (3m) 19.4 % 24.4 % 19.4 % 19.4 % 19.4 % 22.4 %
Thành viên 19.6 % 24.6 % 19.6 % 19.6 % 19.6 % 22.6 %
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
Siêu VIP(10m) 25.2 % 25.2 % 25.2 % 25.2 % 25.2 % 25.2 % 25.2 % 25.2 % 25.2 % 25.2 % 25.2 %
VIP/API (3m) 25.4 % 25.4 % 25.4 % 25.4 % 25.4 % 25.4 % 25.4 % 25.4 % 25.4 % 25.4 % 25.4 %
Thành viên 25.6 % 25.6 % 25.6 % 25.6 % 25.6 % 25.6 % 25.6 % 25.6 % 25.6 % 25.6 % 25.6 %
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Siêu VIP(10m) Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì
VIP/API (3m) Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì
Thành viên Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì

Mua mã thẻ